[1] Zhaofeng Li, Wenjing Liu, Zhengbiao Gu*, Caiming Li, Yan Hong, Li Cheng. The effect of starch concentration on the gelatinization and liquefaction of corn starch. Food Hydrocolloids, 2015, 48: 189-196.

[2] Zhaofeng Li, Jian Wang, Caiming Li, Zhengbiao Gu*, Li Cheng, Yan Hong. Effects of montmorillonite addition on the performance of starch-based wood adhesive. Carbohydrate polymers, 2015, 115: 394-400.

[3] Zhaofeng Li, Jian Wang, Li Cheng, Zhengbiao Gu*, Yan Hong, Agnieszka Kowalczyk. Improving the performance of starch-based wood adhesive by using sodium dodecyl sulfate. Carbohydrate polymers, 2014, 99: 579-583.

[4] Zhaofeng Li, Lingqia Su, Lei Wang, Zhiguo Liu, Zhengbiao Gu, Jian Chen, Jing Wu*. Novel insight into the secretory expression of recombinant enzymes in Escherichia coli. Process Biochemistry, 2014, 49: 599-603.

[5] Zhaofeng Li, Sheng Chen, Zhengbiao Gu, Jian Chen, Jing Wu*. Alpha-cyclodextrin: Enzymatic production and food applications. Trends in Food Science & Technology, 2014, 35: 151-160.

[6] Zhaofeng Li, Xiaofeng Ban, Zhengbiao Gu*, Caiming Li, Min Huang, Yan Hong, Li Cheng. Mutations enhance β-cyclodextrin specificity of cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus circulans. Carbohydrate polymers, 2014, 108: 112-117.

[7] Zhaofeng Li, Liming Cai, Zhengbiao Gu, Yong-Cheng Shi*. Effects of Granule Swelling on Starch Saccharification by Granular Starch Hydrolyzing Enzyme. Journal of agricultural and food chemistry, 2014, 62: 8114-8119.

[8] Min Huang, Caiming Li, Zhengbiao Gu, Li Cheng, Yan Hong, Zhaofeng Li*. Mutations in cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus circulans enhance beta-cyclization activity and beta-cyclodextrin production. Journal of agricultural and food chemistry, 2014, 62: 11209-11214.

[9] Caiming Li, Wenwen Li, Tod P. Holler, Zhengbiao Gu*, Zhaofeng Li*. Polyethylene glycols enhance the thermostability of beta-cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus circulans. Food chemistry, 2014, 164: 17-22.

[10] Caiming Li, Min Huang, Zhengbiao Gu*, Yan Hong, Li Cheng, Zhaofeng Li*. Nanosilica sol leads to further increase in polyethylene glycol (PEG) 1000-enhanced thermostability of beta-cyclodextrin glycosyltransferase from Bacillus circulans. Journal of agricultural and food chemistry, 2014, 62: 2919-2924.

[11] Caiming Li, Xiaofeng Ban, Zhengbiao Gu*, Zhaofeng Li*. Calcium ion contribution to thermostability of cyclodextrin glycosyltransferase is closely related to calcium-binding site CaIII. Journal of agricultural and food chemistry, 2013, 61: 8836-8841.

[12] Xiaofeng Ban, Zhengbiao Gu, Caiming Li, Min Huang, Li Cheng, Yan Hong, Zhaofeng Li. Mutations at calcium binding site III in cyclodextrin glycosyltransferase improve β-cyclodextrin specificity. International journal of biological macromolecules, 2015, 76: 224-229.

[13] Zhaofeng Li, Bin Li, Zhengbiao Gu, Guocheng Du, Jing Wu*, Jian Chen*. Extracellular expression and biochemical characterization of alpha-cyclodextrin glycosyltransferase from Paenibacillus macerans. Carbohydrate research, 2010, 345: 886-892.

[14] Zhaofeng Li, Zhengbiao Gu, Miao Wang, Guocheng Du, Jing Wu*, Jian Chen*. Delayed supplementation of glycine enhances extracellular secretion of the recombinant alpha-cyclodextrin glycosyltransferase in Escherichia coli. Applied microbiology and biotechnology, 2010, 85: 553-561.

[15] Zhaofeng Li, Jiayu Zhang, Qi Sun, Miao Wang, Zhengbiao Gu, Guocheng Du, Jing Wu*, Jian Chen*. Mutations of Lysine 47 in Cyclodextrin Glycosyltransferase from Paenibacillus macerans Enhance beta-Cyclodextrin Specificity. Journal of agricultural and food chemistry, 2009, 57: 8386-8391.

[16] Zhaofeng Li, Bin Li, Zhiguo Liu, Miao Wang, Zhengbiao Gu, Guocheng Du, Jing Wu*, Jian Chen*. Calcium Leads to Further Increase in Glycine-Enhanced Extracellular Secretion of Recombinant alpha-Cyclodextrin Glycosyltransferase in Escherichia coli. Journal of agricultural and food chemistry, 2009, 57: 6231-6237.

[17] Zhaofeng Li, Jiayu Zhang, Miao Wang, Zhengbiao Gu, Guocheng Du, Jianke Li, Jing Wu*, Jian Chen*. Mutations at subsite-3 in cyclodextrin glycosyltransferase from Paenibacillus macerans enhancing alpha-cyclodextrin specificity. Applied microbiology and biotechnology, 2009, 83: 483-490.

[18] Zhaofeng Li, Miao Wang, Feng Wang, Zhengbiao Gu, Guocheng Du, Jing Wu*, Jian Chen*. gamma-cyclodextrin: A review on enzymatic production and applications. Applied microbiology and biotechnology, 2007, 77: 245-255.

李兆丰
学  位
博士
研究中心
谷物与淀粉工程
研究领域
农产品加工与生物技术
联系电话
0501-85329237
手  机
13771048318
Email
zfli@jiangnan.edu.cn
通讯地址
无锡市蠡湖大道1800号江南大学食品学院